Giới thiệu

Chính sách Cookie này nhằm mục đích thông báo cho bạn về cách chúng tôi sử dụng các cookie và các công nghệ tương tự khi bạn truy cập và sử dụng trang web nhacaiuytin9vip.com (sau đây gọi là “trang web”). Trang web là một trang web cung cấp những đánh giá về các nhà cái uy tín tại Việt Nam và thế giới.

Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà trang web bạn truy cập gửi tới trình duyệt của bạn. Cookie giúp trang web đó ghi nhớ thông tin về lần truy cập của bạn, chẳng hạn như ngôn ngữ bạn ưa dùng, sản phẩm trong giỏ hàng, hoặc các tùy chọn khác. Nhờ cookie, trang web có thể cung cấp cho bạn nội dung và tính năng phù hợp với sở thích và nhu cầu của bạn.

Các công nghệ tương tự là các công nghệ khác được sử dụng để lưu trữ hoặc truy cập vào thông tin trong máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web. Các công nghệ này bao gồm các mã nhận dạng duy nhất, pixel, bộ nhớ trên thiết bị và các công nghệ khác.

Chúng tôi sử dụng các cookie và các công nghệ tương tự để cải thiện dịch vụ của chúng tôi và mang lại cho bạn trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng trang web. Chúng tôi cũng tuân thủ các quy định pháp luật về sử dụng cookie và các công nghệ tương tự, đặc biệt là Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR) của Liên minh Châu Âu.

Bằng việc sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng các cookie và các công nghệ tương tự theo chính sách Cookie này. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng trang web hoặc thay đổi cài đặt cookie trong trình duyệt của bạn.

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc cập nhật chính sách Cookie này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web. Bạn nên kiểm tra chính sách Cookie này thường xuyên để biết những thay đổi mới nhất.

Chúng tôi sử dụng các loại cookie và công nghệ tương tự sau khi bạn sử dụng trang web:

– Cookie chức năng: Là các cookie được sử dụng để thực hiện các chức năng cơ bản của trang web, chẳng hạn như duy trì đăng nhập của bạn, ghi nhớ các tùy chọn của bạn trên trang web, cung cấp các tính năng tối ưu hóa sản phẩm để giúp duy trì và cải thiện dịch vụ. Các cookie này là cần thiết để trang web hoạt động bình thường và không thể tắt được trong hệ thống của chúng tôi.
– Cookie phân tích: Là các cookie được sử dụng để theo dõi và thu thập các dữ liệu về hành vi của bạn trên trang web, chẳng hạn như số lần truy cập, thời gian truy cập, số trang xem, nguồn gốc truy cập, từ khóa tìm kiếm và các thông tin khác. Các cookie này giúp chúng tôi phân tích và đánh giá hiệu quả của trang web và các chiến dịch tiếp thị, cũng như nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc cải tiến các sản phẩm và dịch vụ hiện có.
– Cookie tiếp thị: Là các cookie được sử dụng để hiển thị cho bạn các quảng cáo có liên quan đến sở thích và nhu cầu của bạn trên trang web hoặc trên các trang web khác. Các cookie này cũng giúp chúng tôi đo lường hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và tối ưu hóa chiến lược tiếp thị của chúng tôi. Các cookie này có thể được đặt bởi chúng tôi hoặc các đối tác tiếp thị của chúng tôi.

Các công nghệ tương tự mà chúng tôi sử dụng bao gồm:

Mã nhận dạng duy nhất: Là các mã được sử dụng để nhận dạng một trình duyệt, ứng dụng hoặc thiết bị khi bạn truy cập trang web. Các mã này có thể được lưu trong cookie hoặc trong bộ nhớ của thiết bị. Các mã này giúp chúng tôi nhận biết bạn và cung cấp cho bạn nội dung và tính năng phù hợp với sở thích và nhu cầu của bạn.

Pixel: Là các đoạn mã nhỏ được đặt trong một trang web hoặc một email để theo dõi việc bạn xem hay không xem nội dung đó. Các pixel giúp chúng tôi đo lường hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và gửi cho bạn các email có liên quan đến sở thích và nhu cầu của bạn.

Bộ nhớ trên thiết bị: Là một khu vực trong thiết bị của bạn mà các ứng dụng có thể sử dụng để lưu trữ thông tin. Bộ nhớ trên thiết bị giúp chúng tôi lưu giữ các thông tin về lần truy cập gần nhất của bạn, chẳng hạn như ngôn ngữ bạn ưa dùng, sản phẩm trong giỏ hàng, hoặc các tùy chọn khác.

Chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ tương tự cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp cho bạn các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, chẳng hạn như gửi cho bạn các email thông báo, tin tức, ưu đãi đặc biệt, khuyến mãi và các sự kiện liên quan đến trang web và các nhà cái uy tín.
 • Để phân tích và đánh giá hiệu quả của trang web và các chiến dịch tiếp thị, cũng như nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc cải tiến các sản phẩm và dịch vụ hiện có.
 • Để hiển thị cho bạn các quảng cáo có liên quan đến sở thích và nhu cầu của bạn trên trang web hoặc trên các trang web khác. Các quảng cáo này có thể được đặt bởi chúng tôi hoặc các đối tác tiếp thị của chúng tôi.
 • Để duy trì an ninh và bảo mật của trang web và người dùng. Các cookie và công nghệ tương tự giúp chúng tôi phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận, xâm nhập hoặc vi phạm quyền riêng tư của người dùng.
 • Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi và bên thứ ba, để giải quyết tranh chấp hoặc để thực thi các điều khoản và điều kiện của trang web.

Chúng tôi không bán, cho thuê, trao đổi hoặc tiết lộ cookie và công nghệ tương tự của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có các trường hợp sau:

Khi chúng tôi cần chia sẻ cookie và công nghệ tương tự của bạn với các nhà cái uy tín mà bạn đã đăng ký hoặc tham gia vào các sự kiện, cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi do họ tổ chức hoặc hợp tác với chúng tôi. Mục đích của việc chia sẻ này là để cung cấp cho bạn các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, xử lý các giao dịch, thanh toán, hoàn tiền, khiếu nại hoặc yêu cầu của bạn, và liên lạc với bạn về các vấn đề liên quan. Bạn nên đọc kỹ chính sách cookie của các nhà cái uy tín này trước khi sử dụng dịch vụ của họ.

Khi chúng tôi cần chia sẻ cookie và công nghệ tương tự của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web, phân tích web, tiếp thị email, thanh toán trực tuyến, bảo mật và luật pháp. Các nhà cung cấp dịch vụ này chỉ được phép truy cập vào cookie và công nghệ tương tự của bạn khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi và phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt.

Khi chúng tôi cần chia sẻ cookie và công nghệ tương tự của bạn với các bên thứ ba khác để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi và bên thứ ba, để ngăn chặn hoặc phát hiện gian lận, để giải quyết tranh chấp hoặc để thực thi các điều khoản và điều kiện của trang web.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin phi cá nhân của bạn với các bên thứ ba cho các mục đích thống kê, nghiên cứu và tiếp thị. Tuy nhiên, thông tin này sẽ được tổng hợp và ẩn danh để không tiết lộ danh tính của bạn.

Chúng tôi coi trọng việc bảo vệ cookie và công nghệ tương tự của bạn và áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để ngăn ngừa việc truy cập, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc hủy hoại trái phép cookie và công nghệ tương tự của bạn. Các biện pháp bảo vệ của chúng tôi bao gồm:

Sử dụng các công nghệ mã hóa, tường lửa, chống vi-rút và các công cụ bảo mật khác để bảo vệ cookie và công nghệ tương tự của bạn trên trang web và trong hệ thống của chúng tôi.

Giới hạn quyền truy cập vào cookie và công nghệ tương tự của bạn cho các nhân viên, nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba của chúng tôi chỉ khi cần thiết và theo các thỏa thuận bảo mật.

Đào tạo và giáo dục cho các nhân viên, nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba của chúng tôi về các nguyên tắc và thực hành bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thực hiện các kiểm tra và đánh giá định kỳ về hiệu quả và tuân thủ các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tuy nhiên, bạn cũng nên chịu trách nhiệm bảo vệ cookie và công nghệ tương tự của bạn khi sử dụng trang web. Bạn nên:

 • Không tiết lộ mật khẩu, mã xác minh hoặc các thông tin đăng nhập khác của bạn cho bất kỳ ai.
 • Không sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản khác nhau.
 • Không sử dụng các máy tính hoặc thiết bị công cộng hoặc không an toàn để truy cập vào tài khoản của bạn.
 • Không để lộ cookie và công nghệ tương tự của bạn trên các kênh truyền thông xã hội, diễn đàn, blog hoặc các trang web khác.
 • Thay đổi mật khẩu của bạn thường xuyên và thông báo cho chúng tôi ngay nếu bạn nghi ngờ có sự xâm nhập hoặc lạm dụng cookie và công nghệ tương tự của bạn.

Chúng tôi lưu trữ cookie và công nghệ tương tự trong hệ thống máy chủ an toàn được quản lý bởi chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Các máy chủ này có thể được đặt tại Việt Nam hoặc ở các quốc gia khác có luật bảo vệ dữ liệu cá nhân tương đương hoặc cao hơn Việt Nam.

Chúng tôi chỉ lưu trữ cookie và công nghệ tương tự trong thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích đã nêu trong chính sách Cookie này hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền. Sau khi không còn cần thiết, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh cookie và công nghệ tương tự một cách an toàn.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, xóa, hạn chế, chuyển giao hoặc phản đối việc xử lý cookie và công nghệ tương tự của bạn theo quy định của GDPR và các luật bảo vệ dữ liệu cá nhân khác. Để thực hiện các quyền này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua các phương tiện liên lạc đã nêu trong phần Liên hệ với chúng tôi.

Bạn cũng có quyền khiếu nại đến cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu cá nhân nếu bạn cho rằng việc xử lý cookie và công nghệ tương tự của bạn vi phạm các quy định pháp luật.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn với việc xử lý cookie và công nghệ tương tự của bạn cho các mục đích tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở cuối mỗi email tiếp thị mà chúng tôi gửi cho bạn hoặc liên hệ với chúng tôi qua các phương tiện liên lạc đã nêu trong phần Liên hệ với chúng tôi. Việc rút lại sự đồng ý của bạn sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý cookie và công nghệ tương tự của bạn trước khi bạn rút lại sự đồng ý.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, góp ý hay yêu cầu nào về chính sách Cookie này hoặc về cách chúng tôi xử lý cookie và công nghệ tương tự của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

 • Email: i
 • Điện thoại:
 • Facebook:
 • Zalo:

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và phản hồi mọi ý kiến của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và ủng hộ trang web của chúng tôi.